Remonto darbai

Rekonstrukcija:

Statinio rekonstravimo tikslas – iš esmės pertvarkyti esamą statinį, sukuriant jo naują kokybę. Naują kokybę esamas statinys įgauna, kai atliekamas bet kuris iš šių darbų:
1. pastatomi nauji aukštai (aukštas, mansarda);
2. įrengiamas naujas rūsys, praplečiamas esamas;
3. pastogėje (palėpėje) įrengiamos naudojimo paskirtį turinčios patalpos;
4. nugriaunama dalis esamų aukštų;
5. prie statinio pristatomas priestatas – pagalbinis statinys;
6. pašalinamos ar naujai įrengiamos bet kurios laikančiosios konstrukcijos ar jų dalys;
7. pakeičiami pamatai, karkasas, laikančios sienos (ar dalis šių konstrukcijų) to paties ar kito tipo konstrukcijomis;
8. pakeičiama fasado ar stogo danga (apdaila) kito tipo danga (apdaila);
9. pakeičiamos išorės architektūros detalės į kitokias;
10. apšiltinamas šlaitinis ar plokščiasis stogas;
11. pakeičiamos tvoros

Remontas:

Statinio kapitalinio remonto tikslas – visiškai atkurti statinio ar jo dalies savybes, pablogėjusias dėl statinio naudojimo, arba jas iš esmės pagerinti.

remonto darbai
remonto darbai